Category Archives: Θρησκεία

Οι πιο δημοφιλείς θρησκείες του Κόσμου

Read the rest of this entry

Advertisements

Χριστιανισμός

Χριστιανισμός ονομάζεται η θρησκευτική πίστη που αναγνωρίζει ως ιδρυτή και κεντρικό πρόσωπο του συνόλου της διδασκαλίας της, τον Ιησού Χριστό, όπως παρουσιάζεται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αυτό σημαίνει, πως πέρα από κάθε άλλη έννοια που περιλαμβάνει η θρησκεία αυτή, οι οπαδοί του Χριστιανισμού εστιάζουν την προσοχή τους και έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Read the rest of this entry

Κομφουκιανισμός

Ο Κομφουκιανισμός είναι η πιο διαδεδομένη θρησκεία στη Κίνα. Η ίδια βασίζεται στην ηθική διδασκαλία του Κομφούκιου (551-479) καθώς και σε παραδοσιακό υλικό θρησκευτικό και ηθικού χαρακτήρα που μελέτησαν αυτός και οι μαθητές του. 200px-konfuzius4Η θρησκεία αυτή έχει διαδοθεί κυρίως στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Κορέα και στο Βιετνάμ.

  Στην εποχή του ο κινεζικός λαός σπαρασσόταν από εμφύλιους πολέμους στους οποίους η κεντρική εξουσία της δυναστείας Τσε αδυνατούσε να επιβληθεί, ο Κομφούκιος αφιέρωσε την ζωή του στη διαμόρφωση ηθικό-θρησκευτικού συστήματος που θα επέφερε  τις βάσεις για μια αρμονική κοινωνία.

Η βάση αυτή ήταν περισσότερο ηθική παρά θρησκευτική. Ήταν αντίθετος με τις δεισιδαιμονίες με τις οποίες το πλήθος  είχε ταυτιστεί.

Πίστευε ότι η κοσμική τάξη ταυτίζεται με την ηθική τάξη, δίδαξε την αρετή ως προϋπόθεση για τη συντήρηση της κοινωνίας.

Σύμφωνα με την διδασκαλία του η «αυτάρκης πραγματικότητα» (τάο η ντάο) από την οποία έχουν δημιουργηθεί τα πάντα, αποτελεί δημιούργημα του Ουρανού. Ο Ουρανός θεωρείτε ο θεμελιωτής της αρετής , η οποία στην πλέον απόλυτη μορφή της είναι η καλοσύνη, «μητέρα» όλων των αρετών. Αυτή ονομάζεται Ζέν. Η σημασία της λέξης αυτής  είναι  της αυτοεπιβολής, που προϋποθέτει τον πλήρη αυτοέλεγχο για την εξάλειψη όλων των επιθετικών ενστίκτων και αρνητικών συναισθημάτων, που βρίσκονται μέσα στον άνθρωπο. Η ενάρετη συμπεριφορά επιβάλλει την αγάπη στον πλησίον, με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι  ό άνθρωπος πρέπει να μάθει να αγαπά πρώτα την οικογένεια του, ακόλουθος  να την επεκτείνει στα μέλη της κοινωνίας και τέλος να συμπεριλάβει και την πολιτεία της οποίας ο ηγεμόνας είναι ο γιος του Ουρανού και πατέρας όλων των υπηκόων του.

Η Κομφουκιανή αρετή επιβάλει την ευσέβεια (χιάο), μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η σύνδεση από την μία των ζωντανών με τους νεκρούς προγόνους τους και από την άλλη των ατόμων με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

 Η Κομφουκιανική ευσέβεια εκφράζεται στις εξής 5 αμοιβαίες σχέσεις δικαιωμάτων και καθηκόντων (Βού Λού).

 1. καλοσύνη του άρχοντα-νομιμοφροσύνη του άρχόμενου.
 2. αγάπη του πατέρα – υπακοή του γιου.
 3. αγαθότητα των ηλικιωμένων – σεβασμός των νέων.
 4. δικαιοσύνη του συζύγου – υπακοή της συζύγου.
 5. αμοιβαία πίστη μεταξύ φίλων.

Παράλληλα η πρώτη αρετή (Ζέν) συμπληρώνεται με τις 4, που πηγάζουν από αυτήν και που είναι η

 1. τιμιότητα(ι),

 2. η παραδοχή η συμφωνία η συνταίριασμα (λι),

 3. η αλήθεια(σιν)

 4. και η σοφία (τσι)

 1. libro-clasico-del-confucionismo2Οι παραπάνω αρετές καθιστούν τον άνθρωπο ευτυχή και ευγενή. Όπως και στον Πλάτωνα έτσι και στη Κομφουκιανική διδασκαλία η τέχνη της διακυβέρνησης είναι ο μόνος τρόπος για την επιβολή της ειρήνης και της ευημερίας σε όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων.
 2. Η διδασκαλία του Κομφουκιανισμού έχει κωδικοποιηθεί σε δύο συλλογές βιβλίων., Τα «Πέντε βιβλία»(WuKing) που τα έγραψε ο  Κομφούκιος 1.(Το βιβλίο των μεταβολών), 2.(Το Βιβλίο των πηγών), 3.(Το Βιβλίο των ωδών),4.(Το Βιβλίο των ιεροτελεστιών), 5.(Το Βιβλίο Άνοιξη και Φθινόπωρο).

  Και τα «Τέσσερα Βιβλία» (Szechu)  που έγραψαν οι μαθητές του 1. οι (Διάλογοι) του Κομφούκιου με τους μαθητές του και τους ηγεμόνες , 2. η (Μεγάλη διδασκαλία), 3. η (Διδασκαλία της μεσότητας) 4. και το βιβλίο του φιλόσοφου Μένγκ-Τσέ